''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
Published : Mar 12, 2023, 3:28 pm IST | Updated : Mar 12, 2023, 3:28 pm IST
SHARE VIDEO
''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO