ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Sep 9, 2019, 11:11 am IST
Updated Sep 9, 2019, 11:11 am IST
ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ