ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Akali-Congress ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੇ : Dharamvir Gandhi

ROZANA SPOKESMAN
Published Mar 12, 2019, 9:26 am IST
Updated Mar 12, 2019, 9:26 am IST
Akali-Congress ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੇ : Dharamvir Gandhi
Dharamvir Gandhi

Akali-Congress ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੇ : Dharamvir Gandhi


Advertisement