ਵੀਡੀਓਜ਼   ਖ਼ਬਰਾਂ   13 Jul 2020  ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jul 13, 2020, 10:00 am IST
Updated Jul 13, 2020, 10:00 am IST
ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ