ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ Fatehjang Bajwa ਕਹਿੰਦੇ - 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'
Published : Sep 17, 2023, 3:48 pm IST | Updated : Sep 17, 2023, 3:48 pm IST
SHARE VIDEO
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ Fatehjang Bajwa ਕਹਿੰਦੇ - 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ Fatehjang Bajwa ਕਹਿੰਦੇ - 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ Fatehjang Bajwa ਕਹਿੰਦੇ - 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ Fatehjang Bajwa ਕਹਿੰਦੇ - 'ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO