Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ
Published : Jun 19, 2024, 4:29 pm IST | Updated : Jun 19, 2024, 4:29 pm IST
SHARE VIDEO
Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ
Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ

Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ

Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ

 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ FACT CHECK

SHARE VIDEO