ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ...
Published : Nov 21, 2023, 3:09 pm IST | Updated : Nov 21, 2023, 3:09 pm IST
SHARE VIDEO
ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ...
ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ...

ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ...

ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ! ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ...

 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO