ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਜਾਣੋ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 

ROZANA SPOKESMAN
Published May 14, 2018, 11:37 am IST
Updated May 14, 2018, 11:38 am IST
ਕੇਲਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਲ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ...
Bananas with black Spots
 Bananas with black Spots

ਕੇਲਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਲ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਬਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕੇਲੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੇਲੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Bananas with black SpotsBananas with black Spots

Loading...

ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ :  - ਕੇਲਾ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਡ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ਿਅਮ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬਜ਼,  ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੈਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Loading...
Advertisement
Advertisement
Loading...
Advertisement
Loading...