ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਟ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ 1 ਕਪ ਵੈਜਿਟੇਬਲ ਸੂਪ 
Published : Jan 2, 2019, 2:01 pm IST
Updated : Jan 2, 2019, 2:01 pm IST
SHARE ARTICLE
Vegetable Soup
Vegetable Soup

ਸੂਪ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਦੀ, ਜੁਕਾਮ, ਵਾਇਰਲ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ..

ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲ‍ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਪ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਦੀ, ਜੁਕਾਮ, ਵਾਇਰਲ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ‍ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੰਮਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬਾਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Spinach SoupSpinach Soup

ਪਾਲਕ ਸੂਪ : ਪਾਲਕ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਰਲ‍ਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ‍ਭਰਪੂਰ ਤੱਤ ਪਾਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਲਕ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਈ, ਕੇ ਅਤੇ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਕੈਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਆਓਇਡੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

Peas SoupPeas Soup

ਮਟਰ ਸੂਪ : ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਟਰ ਸੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲ‍ਿਏ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਇਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਟਰ ਸੂਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਟਰ ਦੇ ਸੂਪ ਵਿਚ ਪੋ‍ਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਬ‍ਲਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

sweet corn soupSweet corn soup

ਸ‍ਵੀਟ ਕੋਰਨ ਸੂਪ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ‍ਥਮਾ ਜਾਂ ਲੰਗ‍ਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸ‍ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲ‍ਈ ਇਹ ਸੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‍ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ - ਆਕ‍ਸੀਡੈਂਟਸ ਤੱਤ‍ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਸੂਪ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਟ ਆਰਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਬ‍ਲਾਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ‍ਮਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗ‍ਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ‍ਥਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸ‍ਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ 1 ਕਪ ਸ‍ਵੀਟ ਕਾਰਨ ਸੂਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Darbar-E-Siyasat 'ਚ Sunil Jakhar ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਪਰਦਾ Exclusive Interview LIVE

22 May 2024 4:35 PM

Sukhpal Khaira ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਖਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ PM ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ? Debate LIVE

22 May 2024 4:28 PM

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਸੁਣੋ ਕੌਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼?

22 May 2024 4:22 PM

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ,ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ

22 May 2024 2:15 PM

Punjab Summer Vacation Holidays News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ..

21 May 2024 12:02 PM
Advertisement