ਜਿਸਦਾ ਡ+ਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, Uttarakhand ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ LIVE
Published : Jul 10, 2024, 1:32 pm IST | Updated : Jul 10, 2024, 1:32 pm IST
SHARE VIDEO
What was feared happened, the areas of Uttarakhand began to sink, see what happened to the areas, see LIVE
What was feared happened, the areas of Uttarakhand began to sink, see what happened to the areas, see LIVE

ਜਿਸਦਾ ਡ+ਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, Uttarakhand ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ LIVE

 

ਜਿਸਦਾ ਡ+ਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, Uttarakhand ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ LIVE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO