Advertisement

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Aug 13, 2019, 4:53 pm IST
Updated Aug 13, 2019, 4:53 pm IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼
In Ludhiana, for a child kidnapping, a man tries to open a gate

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼