ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ
Published : Nov 21, 2023, 12:21 pm IST | Updated : Nov 21, 2023, 12:21 pm IST
SHARE VIDEO
ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ
ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO