15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ
Published : Nov 21, 2023, 10:23 am IST | Updated : Nov 21, 2023, 10:23 am IST
SHARE VIDEO
15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ
15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ

15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ

15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ

 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO