ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ video 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਵਕੀਲ, 'ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਰਾਬ'!
Published : Sep 26, 2023, 2:43 pm IST | Updated : Sep 26, 2023, 2:43 pm IST
SHARE VIDEO
ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ viral video 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਵਕੀਲ, 'ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਰਾਬ'!
ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ viral video 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਵਕੀਲ, 'ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਰਾਬ'!

ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ video 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਵਕੀਲ, 'ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਰਾਬ'!

ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ viral video 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਵਕੀਲ, 'ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਰਾਬ'!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO