ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਚਾਲੇ?, ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ?
Published : May 28, 2022, 3:38 pm IST | Updated : May 28, 2022, 3:39 pm IST
SHARE VIDEO
Farmer Unions Meeting
Farmer Unions Meeting

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਚਾਲੇ?, ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ?

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਚਾਲੇ?, ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO