ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ: ਇਸ 'Mini Chandigarh' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ
Published : Oct 10, 2023, 7:25 am IST | Updated : Oct 10, 2023, 7:25 am IST
SHARE VIDEO
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ: ਇਸ 'Mini Chandigarh' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ: ਇਸ 'Mini Chandigarh' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ: ਇਸ 'Mini Chandigarh' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ: ਇਸ 'Mini Chandigarh' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO