ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਮਰਦ ਅਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jan 15, 2019, 3:17 pm IST
Updated Jan 15, 2019, 3:17 pm IST
ਮਰਦ ਅਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ?
Special Editorial by Nimrat Kaur

ਮਰਦ ਅਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ?