ਬਚੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Feb 12, 2019, 12:10 pm IST
Updated Feb 12, 2019, 12:10 pm IST
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ...
Leftover Rice
 Leftover Rice

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਤੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੋ।  

Food Poisoning Leftover RiceFood Poisoning Leftover Rice

Advertisement

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਚੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਕੇ ਚਾਵਲ ਵਿਚ ਬੈਸਿਲਸ ਸਿਰਸ (Bacillus Cereus) ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਯਾਨੀ ਜੀਵਾਣੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Leftover RiceLeftover Rice

ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਣੁ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਕਸਿੰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਦਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਚਾਵਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।  

Leftover RiceLeftover Rice

ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਵਲ ਬੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਰਿਜ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਚਾਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement