ਜਾਣੋ ਰਿਫਾਇੰਡ ਚੀਨੀ, ਚਾਵਲ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ...
Published : Jul 10, 2018, 6:10 pm IST
Updated : Jul 10, 2018, 6:13 pm IST
SHARE ARTICLE
white poison things
white poison things

ਅਕਸਰ ਮਾਹਰ ਰਿਫਾਇਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ..

ਅਕਸਰ ਮਾਹਰ ਰਿਫਾਇਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਈਟ ਪਾਇਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਅੱਛਾ।

sugarsugar

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਹਨ - ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਈਟ ਪਾਈਜਨ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕਰ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਟਾਬਾਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ, ਕੈਂਸਰ, ਟਾਈਪ—2 ਸ਼ੂਗਰ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਚਣ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ricerice

ਰਿਫਾਇੰਡ ਚਾਵਲ : ਇਸ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਲੇਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਛਿਲਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੈ।

saltsalt

ਰਿਫਾਇੰਡ ਲੂਣ : ਇਸ ਨਮਕ ਨਾਲ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਰਕਤਚਾਪ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਲੂਣ ਵਿਚ ਆਯੋਡੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਇਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਚਮਚ ਲੂਣ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। 

maidamaida

ਮੈਦਾ :  ਮੈਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਇਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਵਲੋਂ ਏੰਡੋਸਪਰਮ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪਾਚਣ ਲਈ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਪਾਚਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ

20 Jul 2024 9:08 AM

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ, "ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ

20 Jul 2024 9:02 AM

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ, "ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ

20 Jul 2024 9:00 AM

Akali Dal Office 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ Parminder Dhindsa ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ Interview

20 Jul 2024 8:55 AM

Akali Dal Office 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ Parminder Dhindsa ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ Interview

20 Jul 2024 8:53 AM
Advertisement