ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਆਣ ਛਕਿਆ ਸੀ 'ਅੰਬ
Published : Feb 7, 2020, 10:57 am IST | Updated : Feb 7, 2020, 10:57 am IST
SHARE VIDEO
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਆਣ ਛਕਿਆ ਸੀ 'ਅੰਬ
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਆਣ ਛਕਿਆ ਸੀ 'ਅੰਬ

ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਆਣ ਛਕਿਆ ਸੀ 'ਅੰਬ

ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਆਣ ਛਕਿਆ ਸੀ 'ਅੰਬ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO