ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Oct 17, 2018, 5:26 pm IST
Updated Oct 17, 2018, 5:26 pm IST
ਰਾਜਮਾਂਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 6, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਛੋਟਾ ਚਮ...
Rajma Kachori
 Rajma Kachori

ਸਮੱਗਰੀ : ਰਾਜਮਾਂਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 6, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ, ਅਦਰਕ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਦਹੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਤਲਣ ਲਈ ਤੇਲ।
ਵਿਧੀ : ਰਾਜਮਾਂਹ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤਕ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵੋ।

ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਨਮਕ, 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਭਰ ਕੇ ਕਚੌਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੇਲ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਸੇਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲ ਲਵੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।

Advertisement

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement