Health News: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ
Published : Apr 11, 2024, 5:02 pm IST
Updated : Apr 11, 2024, 5:02 pm IST
SHARE ARTICLE
File Photo
File Photo

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਸਲਾਦ, ਦਹੀਂ, ਇਕ ਕਟੋਰਾ ਮਿਕਸਡ ਦਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ)

Health News:  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

- ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਜਾਉ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਉ। ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਉ। ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਸਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ।

- ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟੋ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਵਧਾਉ, ਪਰ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

- ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਜਾਉ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉ, ਪਰ ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

- ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ ਜਾਉ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਚੁਕੋ। ਪਰ ਅਪਣੇ ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜਾਉ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਸਰਤ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਰੋ।
- ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਉ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ’ਤੇ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰ ਚੁਕਦਿਆਂ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਉ।

- ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟੋ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਉ। ਕੀ-ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ :

ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : 3-4 ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਆਮਲੇਟ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 
10-11 ਵਜੇ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਕੌਫ਼ੀ, ਫਲ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਸਲਾਦ, ਦਹੀਂ, ਇਕ ਕਟੋਰਾ ਮਿਕਸਡ ਦਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ)
ਸਨੈਕਸ: ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਮੂੰਗਫਲੀ 
ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਲੱਸਣ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਸੂਪ, ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਕੋਈ ਵੀ ਫੱਲ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ, ਫੱਲ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ'

25 May 2024 2:17 PM

'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ'

25 May 2024 2:15 PM

TODAY BARNALA NEWS : ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ! ਕੋਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ

25 May 2024 9:58 AM

Punjab Weather Update : ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦੇਖੋ LIVE

25 May 2024 8:57 AM

ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Goldy Kamboj ਦਾ ਜਵਾਬ"ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ"

24 May 2024 4:29 PM
Advertisement