Advertisement
  ਜੀਵਨ ਜਾਚ   ਸਿਹਤ  24 Aug 2019  ਰੋਜ਼ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ

ਰੋਜ਼ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ

ਏਜੰਸੀ | Edited by : ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ
Published Aug 24, 2019, 3:39 pm IST
Updated Aug 24, 2019, 3:39 pm IST
ਕੌਫੀ ਵਿਚ ਮੂਤਰਵਰਧਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
daily drink coffee is harmful
 daily drink coffee is harmful

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਫੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਜਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

coffeecoffee

ਆਓ ਜੀ ਜਾਂਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੈਫੀਨ ਦੀ 1000 mg ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਰਵਸਨੇਸ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਾਰਟਬੀਟ ਵਧਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਨ ਆਉਣਾ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

coffeecoffee

ਇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ 10 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਨਕਸੀਰ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

coffeecoffee

ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ :  ਕੌਫੀ ਵਿਚ ਮੂਤਰਵਰਧਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ  ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੈਲਿਅਰ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸਲੇਟ ਖੂਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱੜ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

coffeecoffee

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਸਟਯੋਪੇਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਫੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪੀਓ। ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। 

coffeecoffee

ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲਗਨਾ : ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement