Auto Refresh
Advertisement

ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਸੌਂਫ਼

Published Mar 1, 2021, 11:04 am IST | Updated Mar 1, 2021, 11:04 am IST

ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

Fennel
Fennel

 ਮੁਹਾਲੀ: ਸੌਂਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ’ਚ ਭੂਰੀ, ਉਰਦੂ ’ਚ ਸੌਂਫ਼, ਅਰਬੀ ’ਚ ਰਜ਼ੀਆ, ਫ਼ਾਰਸੀ ’ਚ ਬਾਦੀਯਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਨਿਲਫ਼ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੁੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਨ ’ਚ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਤੀ ਗਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

FennelFennel

ਮਾਨਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੌਂਫ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਉ। ਸੌਂਫ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਵੇ ’ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੀਸ ਲਉ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਲਉ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚਮਚੇ ਸਵਰੇ ਸ਼ਾਮ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੱਕ ਲਉ। ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

Fennel SeedsFennel Seeds

ਸੌਂਫ਼ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਵੈਣ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ਼ ਚੱਬ ਕੇ ਰਸ ਚੁੂਸਣ ਨਾਲ  ਖਾਣਾ ਛੇਤੀ ਪਚਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪੀਸੀ ਸੌਂਫ਼ ਗੁਲਕੰਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਫ਼ ਦੀ ਗਿਰੀ ਇਕ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਉ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। 

Fennel SeedsFennel Seeds

ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ’ਚ ਸੌਂਫ਼ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਉ। ਇਕ ਚਮਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਉ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਚੂਰਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਚਮਚਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਉ, ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।   ਸੌਂਫ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ।

Fennel Seeds WaterFennel Seeds Water

 ਪੇਟ ’ਚ ਅਫਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  ਮੂੰਹ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ਼ ਚੱਬਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਵਿਚ ਸੌਂਫ ਦੇ ਚੂਰਨ ’ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂਸੋ।

ਜੀਅ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੋ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਂਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਸੌਂਫ ਦੇ ਅਰਕ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ  ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਂਫ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਵਿਚ ਲਾਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Location: India, Punjab

Advertisement

 

Advertisement

Health Minister Vijay Singla Arrested in Corruption Case

24 May 2022 6:44 PM
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ - ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ

ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ - ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ

Advertisement