ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਕਾਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਹੋਜੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Feb 12, 2019, 3:50 pm IST
Updated Feb 12, 2019, 3:50 pm IST
ਕਾਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਹੋਜੇ ,, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ॥ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੂ ਓਹਨੂੰ ,, ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾ ਲਾਡ ਲਡਾਵਾਂਗਾ ॥...
I wish I had a daughter
 I wish I had a daughter

ਕਾਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਹੋਜੇ ,,
ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ॥
ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੂ ਓਹਨੂੰ ,,
ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾ ਲਾਡ ਲਡਾਵਾਂਗਾ ॥

ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਲੋਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ,,
ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ॥
ਖਿਲੋਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥਿਆਰ ਦੇਉਂ ,,
ਓਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਖਾਵਾਂਗਾ ॥

ਓਹਦੀ ਇੱਜਤ ਤੇ ਜੇ ਆਣ ਬਣੇ ,,
ਓਹ ਖੁੱਦ ਲੜੇ ਐਸਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ॥
ਕੌਈ ਨਾ ਓਹਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕੇ ,,
ਐਨਾ ਓਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ॥

ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਸਾਹ ਲਵੇ ,,
ਐਸਾ ਬਾਪੂ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ॥
ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ,,
ਆਪ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ॥

ਜੇ ਕਰੇ ਓਹਨੂੰ ਕੌਈ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ,,
ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ॥
"ਜੱਸ" ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰੱਬਾ ,,
ਹੌਰ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੌਈ ॥

ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਜੇ ਧੀ ਹੋਜੇ ,,
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁੱਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ॥
ਜੱਸ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ

Advertisement