ਆਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕ!ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਥਾਲਤੀ ਹਨੇਰੀ..
Published : Jul 27, 2022, 5:40 pm IST | Updated : Jul 27, 2022, 5:40 pm IST
SHARE VIDEO
ਆਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕ!ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਥਾਲਤੀ ਹਨੇਰੀ..
ਆਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕ!ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਥਾਲਤੀ ਹਨੇਰੀ..

ਆਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕ!ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਥਾਲਤੀ ਹਨੇਰੀ..

 

ਆਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕ!ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਥਾਲਤੀ ਹਨੇਰੀ..

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

SHARE VIDEO