Auto Refresh
Advertisement

ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿਹਤ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ : ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ 

Published Mar 17, 2022, 9:36 am IST | Updated Mar 17, 2022, 9:43 am IST

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

Vegetarian diet could reduce cancer risk by 14 per cent
Vegetarian diet could reduce cancer risk by 14 per cent

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਿੰਨ ਨਾਮਵਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

Cancer Cancer

BMC ਮੈਡੀਸਨ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ, ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 4,72 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਡੇਟਾ ਯੂਕੇ ਬਾਇਓਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11.4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

VegetarianVegetarian

ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਕਨ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ।

vegetarianvegetarian

ਡਾ: ਅਯਾਨ ਬਾਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 2% ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

Vegetarian dietVegetarian diet

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

 

Advertisement

ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ - ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਰੋਲਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

07 Aug 2022 7:31 PM
ਫੁੱਟ- ਫੁੱਟ ਰੋ ਰਹੀ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪਿਓ- ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ -

ਫੁੱਟ- ਫੁੱਟ ਰੋ ਰਹੀ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪਿਓ- ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ -

ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ 4 ਮੌਤਾਂ, ਫੈਲੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?

ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ 4 ਮੌਤਾਂ, ਫੈਲੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ- 'ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ...'

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ- 'ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ...'

Advertisement