ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ROZANA SPOKESMAN
Published Mar 14, 2019, 12:16 pm IST
Updated Mar 14, 2019, 12:16 pm IST
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਨਿਸਾਨਾ ਲਾਉਦਾ ਹੈ
Bottle Water
 Bottle Water

ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਨਿਸਾਨਾ ਲਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

s

Advertisement

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ ਨੇ ਖ਼ੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੀਫਨ ਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲਜੀ ਟੈਰੇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

df

ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਹੀਂ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਤਕ ਪਹੁੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੋਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸੋਹਰਤ,ਵਿਖਾਵੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ss

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਲਕੇਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਤਵਜ਼ੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement