ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ

ਏਜੰਸੀ
Published Feb 10, 2020, 4:52 pm IST
Updated Feb 10, 2020, 4:52 pm IST
ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
File
 File

ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ - ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ - ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਹੈ,

Greenery TouchGreenery Touch

Advertisement

ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ।

Greenery TouchGreenery Touch

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ-ਅਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਕੂਨ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕਰਿਏਟ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ-ਅਪ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

Greenery TouchGreenery Touch

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ - ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨਿਕ ਆਇਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਗਰਾਸ ਵਾਲਾ 3ਡੀ ਫਲੋਰ ਡਲਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਯੂਨਿਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ-ਅਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਲੁਕ ਦਿਓ।

Greenery Touch                                                                      Greenery Touch

ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਡਲਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਯੂਜ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਜਾਇਨ ਡਲਵਾਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕੂਲ ਲੁਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ 3ਡੀ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਟਰੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਗਜਰੀ ਹਾਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

Greenery Touch                                                                    Greenery Touch

ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਨਰੀ ਵਾਲੇ 3ਡੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲੁਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਗਿੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਮੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਗਰਾਸ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ 3ਡੀ ਮੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਗਰੀਨਰੀ ਟਚ ਦੇਵੇਗਾ।

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement