ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
Published : Nov 15, 2022, 2:30 pm IST
Updated : Nov 15, 2022, 2:31 pm IST
SHARE ARTICLE
Homemade Olive Oil
Homemade Olive Oil

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-

ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕੋ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਵੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਓ।  ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਤੇਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟੈਪ 1:

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ।  ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ।  ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਤੂਨ ਕੱਢ ਲਓ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ।

ਸਟੈਪ 2:

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ।  ਚਮਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ:

ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਤਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ।

 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement
Advertisement

Khalsa ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਰਪੰਚ, Maharaja Ranjit Singh ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ Pind....

26 May 2023 4:02 PM

Punjab 'ਚ 1st Rank ਲਿਆ Sujan Kaur ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, CM Mann ਵੱਲੋਂ 51000 Rs ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੁਣੋ ਸੁਜਾਨ ਤੇ...

26 May 2023 4:00 PM

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ CM Mann ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੱਕੜੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਵੋਟਾਂ?' Live News

22 May 2023 7:17 PM

2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ! RBI ਨੇ ਉਡਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ!

20 May 2023 2:34 PM

ਵੇਖੋ ਪੁਲਸੀਏ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਕੱਟਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ!

20 May 2023 2:31 PM