Advertisement
  ਜੀਵਨ ਜਾਚ   ਫ਼ੈਸ਼ਨ  22 Jan 2020  ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਓ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

ਨੇਲ ਆਰਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਓ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

ਏਜੰਸੀ
Published Jan 22, 2020, 5:13 pm IST
Updated Jan 22, 2020, 5:13 pm IST
ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਨੇਲਆਰਟ ਕਰੋ
File
 File

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਨੇਲਆਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁੱਝ ਟਰਿਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਿਜਾਇਨ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੁਕ ਉਤੇ ਜਚੇਂਗਾ।  

Nail ArtNail Art

ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਿਪਸ- ਨੇਲ ਆਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ੳਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ‍ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Nail ArtNail Art

ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੇਸ ਉਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਰੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੋਡ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਡ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਨ ਦਿਓ।

Nail ArtNail Art

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣਾਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਫੁਲ - ਪੱਤੀ, ਬੌਬੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਜਾਲੀ ਵਰਗੀ ਲਾਇਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਲਗਾਓ,  ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।

FileNail Art

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਮਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲਾਸ‍ਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਲ‍ਡਨ ਨੇਲ ਆਰਟ ਡਿਜਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FileNail Art

ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਿਜਾਇਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement