ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਏਜੰਸੀ
Published Feb 15, 2020, 5:19 pm IST
Updated Feb 15, 2020, 5:19 pm IST
ਗੰਦਾ ਪਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
File
 File

ਗੰਦਾ ਪਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ToiletToilet

Advertisement

ਗੰਦੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ, ਕੌਲਰਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਿਨਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ToiletToilet

ਪਖ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਫਰੈਸ਼ਨੇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 1 ਵਾਰ ਪਖ਼ਾਨਾ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪਖ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਰਿਸਲ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ਼ -ਧੱਬਿਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਸਕੇ।

ToiletToilet

ਐਸਿਡ, ਫਿਨਾਇਲ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪਖ਼ਾਨਾ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਖ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਬਦਬੂਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਬਾਉਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਬਾਥਰੂਮ ਸਲੀਪਰਸ ਨੂੰ ਪਖਾਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ToiletToilet

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਪਖ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਕੀਟਾਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ToiletToilet

ਪਾਣੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਪਰ ਰੱਖੋ। ਪਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement