Advertisement

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jul 3, 2018, 10:43 am IST
Updated Jul 3, 2018, 10:45 am IST
ਡਿਹਾਇਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ...
water
 water

ਡਿਹਾਇਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 - 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

waterwater

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ, ਰੁੱਖਾਪਣ, ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। ਮੁੰਹ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ - ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੰਹ ਸੁਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਹ ਵੀ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਹ ਸੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਉ। 

dry skindry skin

ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ - ਚਮੜੀ ਡਰਾਇਨੇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। 

waterwater

ਪੀਲਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੀਲਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿੱਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉ। 

stomach problemsstomach problems

ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਿਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

smellsmell

ਮੁੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਥੂਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੂਕ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਥੂਕ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਥੂਕ ਬਨਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਂਜ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 

joint painjoint pain

ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ - ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 

fatiguefatigue

ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ - ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਮਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ ਆਕਸਾਇਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement