Advertisement

ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਏਜੰਸੀ | Edited by : ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
Published Jun 12, 2019, 5:40 pm IST
Updated Jun 12, 2019, 5:42 pm IST
ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੈਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ...
Healthy Liver
 Healthy Liver

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੈਵ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਗ ਪਾਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਪਾਚਣ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ, ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਿੱਤ ਰਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਾਚਣ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕ‍ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

LiverLiver

ਪਿੱਤ ਰਸ ਫੈਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਰਕਤ ਪਲਾਜਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿੰਮ: ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਦਰਖਤ,  ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਜਬੂਤ ਜਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਕੌੜਾ ਟੈਸ‍ਟ ਇਸਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ-ਤਲੇ ਹੋਏ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

neemNeem

ਕਾਫ਼ੀ: ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਫ਼ੀ, ਲੀਵਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਵਰ ‘ਚ ਫੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

CoffeeCoffee

ਲਸਣ: ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਤੰਦਰੂਸਤ ਟੈਸ‍ਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਜਾਇਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਲਿਸਿਨ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨਿਅਮ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

GarlicGarlic

ਗਰੀਨ ਟੀ: ਗਰੀਨ ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਵਰ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਨ ਟੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਾਣੀ, ਗਰੀਨ ਟੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸ‍ਟਰੇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Green TeaGreen Tea

ਅੰਗੂਰ: ਐਂਟੀਆਕਸਿਡੇਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Grapes Grapes

ਓਟਮੀਲ: ਓਟਸ ਇੱਕ ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੂਡ ਹੈ। ਓਟਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਗਲੂਕੇਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  

OatmealOatmeal

ਪ‍ਲਾਂਟ ਫੂਡ: ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਸੁਪਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਤਰਬੂਜ, ਪਪੀਤਾ, ਨੀਂਬੂ, ਹਰੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਬਰੋਕੋਲੀ, ਗਾਜਰ, ਅੰਜੀਰ, ਏਵੋਕਾਡੋ, ਕੇਲਾ, ਚੁਕੰਦਰ

ਆਇਲ: ਆਲਿਵ ਆਇਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਨੋਸੈਚੁਰੇਟੇਡ ਫੈਟ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸ‍ਟਰੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ Rozana Spokesman ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ। 

Olive OilOlive Oil