Advertisement

ਜੇਕਰ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਮਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ

ROZANA SPOKESMAN
Published Oct 26, 2018, 10:30 am IST
Updated Oct 26, 2018, 10:30 am IST
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ...
feel sluggish
 feel sluggish

ਮੋਹਾਲੀ (ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

feel sluggishfeel sluggish

 • ਫੁਰਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੱਪ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ।
 • ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪਓ। ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਘਰ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋਂ।
 • ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥਕਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ।
 • ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰੇਕ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਸੈਰ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ। ਘਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਅਤੇ ਮਾਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰੀ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੈਂਟ(ਪ੍ਰਫਿਊਮ ਜਾਂ ਡਿਊਡਰੈਂਟ) ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਾਓ। ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।

Advertisement

 

Advertisement