ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਓ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਏਜੰਸੀ
Published Feb 3, 2020, 3:09 pm IST
Updated Feb 3, 2020, 3:09 pm IST
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
File
 File

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਂਣਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ।

Hand SanitizerHand Sanitizer

Advertisement

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪਰਿਟ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਤੇਲ ਦੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ।

Hand SanitizerHand Sanitizer

ਹੁਣ ਪੰਜ ਬੂੰਦ ਕਲੋਵ ਐਸੈਂਨਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪ੍ਰੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂਕਿ ਤੇਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਨਮੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Hand SanitizerHand Sanitizer

ਇਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਲਓ।

Hand SanitizerHand Sanitizer

ਸਾਰੀ ਸਾਮਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪ੍ਰੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਛਾਣ ਲਓ। ਢੱਕਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement