Advertisement

ਵਰਕੀ ਲੱਛਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਰਾਂਠਾ

ਏਜੰਸੀ | Edited by : ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ
Published Aug 14, 2019, 4:04 pm IST
Updated Aug 14, 2019, 4:04 pm IST
81 ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਰਕੀ ਲੱਛਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਰਾਂਠਾ, ਖਾਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
Varki Laccha Paratha
 Varki Laccha Paratha

81 ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਰਕੀ ਲੱਛਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਰਾਂਠਾ, ਖਾਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ - ਮੈਦਾ - 1 ਕਪ (150 ਗਰਾਮ), ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ - 1 ਕਪ (150 ਗਰਾਮ), ਘਿਓ - 3 - 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ, ਅਜਵਾਇਨ -  ½ ਛੋਟੀ ਚਮਚ, ਲੂਣ - ½ ਛੋਟੀ ਚਮਚ ਜਾਂ ਸਵਾਦਾਨੁਸਾਰ

Varki Laccha Choor Choor ParathaVarki Laccha Paratha

Advertisement

ਢੰਗ  - ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ, ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੀ ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਆਟੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ - ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਪੋਲਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ 20 - 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਆਟਾ ਫੂਲ ਕੇ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਟੇ  ਦੇ ਸੈਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਲਓ। ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਲਓ ਅਤੇ ਗੋਲ ਲੋਈ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ 10 - 12 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਿਚ ਗੋਲ, ਪਤਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੇਲ ਲਓ, ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂਠੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ।

Varki Laccha Choor Choor ParathaVarki Laccha Paratha

ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਲਾਓ। ਫਿਰ ਦੂੱਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਕੇ ਘਿਓ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਚੁਕੋਰ ਲੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕੋਰ ਪਤਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੇਲ ਲਓ। ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋੜ ਲਓ। ਪਰਾਂਠੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਵਿਚ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ।

Varki Laccha Choor Choor ParathaVarki Laccha Paratha

ਚੁਕੋਰ ਲੋਈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੁਕੋਰ ਪਤਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੇਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 81 ਲੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਾਂਠਾ ਸੇਕਣ ਲਈ ਤਵੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਓ। ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਸੇਕੋ। ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸੇਕਣ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਓ। ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਪਲਟੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਫੈਲਾਓ।

vrkiVarki Laccha Paratha

ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਰਾਉਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਕੋ। ਸਿਕਿਆ ਪਰਾਂਠਾ ਤਵੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ੍ਹੇ ਆਟੇ ਨਾਲ 6 ਪਰਾਂਠੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਰਕੀ ਲੱਛਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀ, ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜੀ, ਮਟਰ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜੀ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਬਜੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ ਅਤੇ ਖਾਓ। 
ਸੁਝਾਅ - ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement