Advertisement

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਜਾਣੋ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਏਜੰਸੀ | Edited by : ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ
Published Aug 4, 2019, 3:41 pm IST
Updated Aug 4, 2019, 3:41 pm IST
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Why should food be eaten on the ground, Know the Benefits
 Why should food be eaten on the ground, Know the Benefits

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਠਣਾ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਠਣਾ ਵੀ, ਅਰਧ ਪਦਮ ਆਸਨ ਦਾ ਇਹ ਆਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਆਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਸਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਝੁਕਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੋਜ਼ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,

Advertisement

Why should food be eaten on the ground, Know the BenefitsWhy should food be eaten on the ground, Know the Benefits

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਮ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੂਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘੁਟਣੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement